Miguel Andrés @ EMPREMTA festival internacional de performance

Miguel Andrés ha sido invitado a participar en EMPREMTA festival intl. de performance. La idea es simple, comenzar la investigación a través de unos materiales propuestos por el festival, en este caso, ESCOMBROS.
Sábado 27 de mayo de 2017
C/ de Gonçal Pons, 23 1-1
L’Hospitalet De Llobregat (MAP)

 


CAT

SAL _ RUNES _ FANG
3 materials _ 3 dies _ 6 artistes

En aquesta edició d’EMPREMTA festival internacional de performance traslladem les propostes artístiques a la matèria i a les seves connotacions personals i socials.
Cada artista treballa amb un material oferint diferents i dispars visions a partir del recorregut personal de cadascú.

La matèria conversa amb els cossos. Per a cada dia, un material. A partir d’aquesta materialitat cada artista s’endinsarà amb i per a ella des del seu transcórrer individual i inquietud particular. Dues propostes artístiques es presentaran unides per una mateixa matèria, una mateixa data i un mateix espai.

L’espai de la Catalunya industrial, MATERIC.ORG, serveix com a matriu de les propostes. Situat al barri de Sta. Eulàlia a L’Hospitalet de Llobregat, cinturó industrial i obrer de Barcelona, aquest entorn es presta com a fil conductor per a cada dia, proposta i material.

Cos i matèria, són i coexisteixen.

 


ESP

SAL _ ESCOMBROS _ BARRO
3 materiales _ 3 días _ 6 artistas

En esta edición de EMPREMTA festival internacional de performance trasladamos las propuestas artísticas a la materia y a sus connotaciones personales y sociales.
Cada artista trabaja con un material ofreciendo distintas y dispares visiones a partir del recorrido personal de cada cual.

La materia conversa con los cuerpos. Para cada día, un material. A partir de esta materialidad cada artista se empapará con y para ella desde su transcurrir individual e inquietud particular. Dos propuestas artísticas se presentarán unidas por una misma materia, una misma fecha y un mismo espacio.

El espacio de la Catalunya industrial, MATERIC.ORG, sirve como matriz de las propuestas. Situado en el barrio de Sta. Eulàlia (L’Hospitalet de Llobregat), cinturón industrial y obrero de Barcelona, este entorno se presta como hilo conductor para cada día, propuesta y material.

Cuerpo y materia, son y coexisten.

 


 ENG

SALT_RUBBLE_MUD
3 materials _ 3 days _ 6 artists

For this edition of EMPREMTA festival internacional de performance we move the artistic proposals towards the matter and its personal and social connotations.

Each artist works with a specific material, offering different and diverse perspectives that are born from her/his personal approach to it.

The matter speaks to and with the bodies. For each day, one material. From this materiality each artist will be immersed in it through her/his individual journey and particular enquiry. Two artistic proposals will be united by a same material, on a same day and in a same space.

At the space of industrial Catalonia, MATERIC.ORG works as the matrix of these proposals. Located in the neighbourhood of Sta. Eulàlia (L’Hospitalet de Llobregat), the industrial and labour engine surrounding Barcelona, this environment offers itself as a common thread for each day, proposal, and material.

Body and matter, are and coexist.

Scroll to Top